Aanvraagprocedure

Home Subsidierichtlijnen Aanvraagprocedure

Aanvraagprocedure

Het bestuur van de ODAS Stichting deelt mede, dat er tot nader order geen subsidie- aanvragen kunnen worden geaccepteerd.

In de komende perioden concentreert het bestuur van de ODAS Stichting zich op de begeleiding en juiste invulling van de vele reeds lopende projecten.

In welke mate er in de toekomst nog ruimte voor subsidieaanvragen zal bestaan is op dit moment niet aan te geven.

Wij vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn geweest.

Meer informatie?