Wie is ODAS?

Home Over ODAS Wie is ODAS?

Wie is ODAS?

In 1939 heeft Oscar J. van Leer de N.V. Van Leers Optical Industry opgericht, later omgedoopt in Oldelft N.V., welke onderneming in 1990 met Enraf-Nonius gefuseerd is tot Delft Instruments N.V.

Bij zijn overlijden op 19 februari 1996 heeft Oscar van Leer bepaald, dat zijn aandelenbezit in Delft Instruments ondergebracht werd in de ODAS Stichting. Oorspronkelijk bestond het bezit van de Stichting uit de nagelaten aandelen. Toen AlpInvest een succesvol overnamebod deed op alle aandelen Delft Instruments werd het bezit van de Stichting meer liquide en heeft zij de subsidiëring van projecten actief ter hand genomen.

De ODAS Stichting is een onafhankelijke stichting en heeft geen enkele binding meer met Delft Instruments.

De ODAS Stichting heeft de status van “Algemeen Nut Beoogende Instelling” (ANBI), RSIN 805958988.

Meer informatie?