Voorbeeldprojecten

Home Over ODAS Voorbeeldprojecten

Voorbeeldprojecten

Hieronder wordt een selectie van projecten gegeven, waarbij de ODAS Stichting betrokken is (geweest).

Voor meer gedetailleerde beschrijvingen van projecten verwijzen we u naar het hoofdstuk “Projecten”

  • Er zijn bijdragen geleverd aan promotieonderzoeken van 2 promovendi bij het AMC.
  • ODAS subsidieert het Kinder-Neurologisch Centrum in het UMC Utrecht, dat officieel geopend werd op 25 september 2004.
  • ODAS ondersteunt het onderzoek aan het Medisch Centrum van de Vrije Universiteit te Amsterdam “High Resolution Magnetic Resonance Imaging and P.E.T. of retinoblastoma in detecting tumor extent and tumor recurrence”.
  • ODAS heeft financiële ondersteuning geboden aan het onderzoeksproject “De effecten van epigenetische medicijnen op het neuroblastoom, een kwaadaardige tumor bij jonge kinderen”, dat wordt uitgevoerd aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.
  • Op 2 januari 2006 kondigden KWF Kankerbestrijding en de ODAS Stichting de oprichting van het ODAS/KWF Fonds aan. ODAS heeft EUR 450.000 aan het fonds geschonken. Met deze schenking en de beleggingsopbrengsten ervan worden onderzoeksprojecten gefinancierd. Middels deze samenwerking krijgt ODAS toegang tot de uitgebreide ervaring en expertise van KWF.
  • Subsidiëring van een onderzoek bij het AMC Amsterdam naar de verbetering van bestraling bij blaastumoren.
  • Financiering van een fellowship bij het Oogziekenhuis in Rotterdam.

Meer informatie?