ODAS prijs voor kinderoncologie toegekend aan Wanda Luijpers

“Een voorbeeld voor de professionals in de kinderoncologie”
Woensdag 22 februari ontving Wanda Luijpers, teamleider op de zorgafdeling van het Prinses Máxima Centrum, de ODAS prijs die om het jaar aan iemand in de kinderoncologi wordt uitgereikt.
Het juryrapport was lovend.

Enkele citaten:

Zij excelleert in haar vak en is bij uitstek een kinderoncologieverpleegkundige die denkt, voelt
en doet vanuit het belang van het zieke kind.

Met name door haar grote inspanning in het samengaan van de kliniek, polikliniek en dagverpleging op 1 locatie in het Erasmus MC heeft zij een bijdrage geleverd aan een optimaal klimaat voor de kinderoncologische zorgverlening.”

Na haar bijdrage aan deze proeftuin voor het Prinses Máxima Centrum was haar stap als leidinggevende, in december 2014, naar dit centrum een logisch vervolg van haar carrière. Zij gaf daarbij de zekerheid van een prima baan op, nog niet wetend wat een startup organisatie allemaal met zich mee brengt en wat het van een ieder vraagt.

Feit is dat zij zich dagelijks voor meer dan 100 % inzet voor dit geweldige initiatief met maar 1 doel: dit moet slagen in het belang van het kind!
Zij is een voorbeeld voor de professionals in de kinderoncologie.

Wanda Luijpers werd met brede support vanuit het veld zelf genomineerd voor de ODAS prijs voor de kinderoncologie 2016, een nominatie die het ODAS bestuur van harte heeft gehonoreerd.

ODAS Prijs
Op initiatief van het bestuur van de ODAS Stichting is een prijs ingesteld. Deze prijs bestaat uit een oorkonde, penning en een geldbedrag. Het ene jaar wordt de prijs toegekend aan een persoon, afkomstig uit Nederland, die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de kinderoncologie, het andere jaar op het gebied van kinderoogheelkunde. In
2016 was de kinderoncologie weer aan de beurt. De prijs werd voorgaande jaren ontvangen door prof. dr. Rob Pieters en Marianne Naafs-Wilstra, directeur VOKK.