Dr. Mary van Schooneveld ontvangt ODAS prijs voor de kinderoogheelkunde 2017

Dr. Mary J. van Schooneveld ontvangt ODAS prijs voor de
kinderoogheelkunde 2017

De ODAS prijs voor de kinderoogheelkunde 2017 is op 17 november tijdens het “Symposium Kinderoogheelkunde” in het ETZ Elisabeth toegekend aan Dr. Mary J. van Schooneveld. De toekenning vond plaats op basis van de enorme veelzijdigheid van Dr. Van Schooneveld m.b.t. zowel haar intensieve betrokkenheid bij de patiëntenzorg als op het gebied van de
wetenschappelijke research.

Zij heeft een encyclopedische kennis op het gebied van erfelijke retina aandoeningen en syndromen en is daarmee regelmatig het ‘last resort’ voor patiënten/kinderen met een moeilijk te diagnosticeren netvliesaandoening. Zij beperkt zich daarbij niet tot het oog, maar heeft grote kennis van alle mogelijke, bijbehorende afwijkingen. Met haar kennis heeft zij internationaal faam verworven. In het internationale kinderoogheelkundeen ophthalmogenetica circuit wordt haar naam altijd genoemd als het gaat over experts op dit gebied. Zij is daarin een ‘reclame’ voor de Nederlandse kinder- en ophthalmogenetische oogheelkunde.

Zij is zeer geliefd bij haar patiënten, waar zij altijd ruim de tijd voor neemt. Vaak kent zij meerdere generaties uit een familie. Zij geeft duidelijk uitleg en zorgt voor goede begeleiding. Menig patiënt, die zelf bij haar als kind onder controle was, komt met eigen kind naar haar spreekuur. Zij heeft een
fotografisch geheugen en weet niet alleen de diagnose van iedere patiënt, maar kent ook de facetten van diens persoonlijke ontwikkeling.
Zij kan kennis helder en geduldig overbrengen. Zij doet dat veelvuldig op congressen, lesdagen, werkgroep bijeenkomsten etc. In haar voordrachten besteed zij vaak aandacht aan ethische dilemma’s. Ze doet dit niet directief maar zo, dat mensen zelf aan het denken gezet worden. Ze houdt hierbij niet alleen haar collega’s een spiegel voor, maar vervult daarbij een zeer waardevolle rol bij de opleiding van jonge (oog-)artsen.
Naast haar werkzaamheden als oogarts in het AMC en het UMCU, is zij werkzaam (geweest) bij het Interuniversitair Oogheelkundig Instituut (IOI) en het Nederlands Herseninstituut (NHI).

Zij schreef een proefschrift over een aangeboren retina-aandoening: X-linked retinoschizis, was tot nu toe betrokken bij 82 research projecten over uiteenlopende onderwerpen en werk waarin zij participeerde werd 2123 keer geciteerd.

Momenteel is zij nauw betrokken bij het onderzoek dat opgezet is om gentherapie te ontwikkelen voor patiënten met aangeboren retina aandoeningen, die op jonge leeftijd tot zeer ernstige
slechtziendheid of blindheid leiden (CRB1 en RPGR gen mutaties). Het doel van dit project is om therapie te ontwikkelen, die het ziekteproces stopzet of bij behandeling in een zeer vroeg stadium de afwijkingen misschien kan voorkomen. Zij is een zeer actief lid van de werkgroep kinderoogheelkunde waarbij zij zeer enthousiasmerend is en actief meewerkt aan het formuleren van nationaal beleid rond behandeling van kinderen met oogziekten. Zij heeft een goed oog voor jonge collega’s, die zij weet te stimuleren hun kennis verder te ontwikkelen.