ODAS Prijs voor kinderoogheelkunde 2015

De ODAS prijs 2015 voor Kinderoogheelkunde is toegekend aan Dr. D. Serraris-Post.

Deze prijs wordt iedere twee jaar toegekend aan een persoon, afkomstig uit Nederland, die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van kinderoogheelkunde. De prijs bestaat uit een medaille, oorkonde en een geldbedrag van vijfduizend euro.

Dr. Dienke Serraris-Post heeft als in het UMC-Utrecht werkzame straboloog en neuroophthalmoloog een grote bijdrage geleverd aan de kinderoogheelkunde in Nederland. Bovendien heeft zij zich in het bijzonder verdienstelijk gemaakt voor het stichten van het Kinder-Neuro-Ophthalmologisch Centrum (KNC) van het UMC Utrecht. Het Centrum,
ontwikkeld met de financiële steun van de ODAS Stichting, is een vast referentiepunt voor oogartsen, kinderneurologen en neonatologen uit heel Nederland, waar tot op heden meer dan duizend gehandicapte kinderen zich hebben aangemeld. Zij heeft altijd achter de schermen gewerkt om de optimale condities te creëren voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. De onderzoekslijn, die zij met haar visie heeft weten te stimuleren, wordt voortgezet en verzekert belangrijke wetenschappelijke publicaties in toonaangevende oogheelkundige- en neurologische tijdschriften.